Välkommen till Björklunds Energi & Miljö

Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen och är certifierade via RI.SE (fd SP SITAC) på följande områden:

  • Entreprenadbesiktningar.
  • OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, med behörighet K.
  • Kontrollansvarig enligt PBL med behörighet K

Vi erbjuder även konsulttjänster i och utom byggnader så som:

  • VVS projektering
  • Byggprojektledning
  • Byggprojekteringsledning
  • Installationssamordning
  • Energiinventering, energianalys & energistatus
  • Ljudmätningar & ljudanalys
  • Bullermätningar & bulleranalys